O FIRMĚ AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o.

Firma AGROSPOL LUŽNÁ s.r.o. působí v oblasti A-typického lepení na tuzemském trhu už více jak 20 let. Od roku 1990 se firma zabývá A-typickým lepením smrkových a dubových eurohranolůa ostatních dřevěných lepených profilů jako polotovarů pro výrobu eurooken, dveří, schodišť a dalších stavebně-truhlářských prvků.


Od roku 1998 až do nynější doby se firma specializuje na A-typický lepený program z listnatého dubového a jehličnatého dřeva. Postupně firmaAGROSPOL LUŽNÁ s.r.o. získala vlastní ,,know-how“ celého procesu výroby a vybudovala si tak u zákazníků pověst firmy vyrábějící kvalitní výrobky s vysokou přidanou hodnotou.


Veškeré výrobky jsou produkovány z řeziva, které bylo vytěženo v zimním období, a jsou výhradně evropského původu. Nedílnou součástí našich výrobků s vysokou přidanou hodnotou je   i technologický proces, kterým si každý výrobek prochází. Celý proces začíná na skladech přirozeného sušení, kdy je řezivo uskladněno více než 1,5 roku v hráních, které jsou zastřešeny     a ochráněny proti abiotickým i biotickým faktorům.
Toto řezivo má v konečné fázi 18-20% vlhkosti a následně je dosušováno v kondenzačních sušárnách pod velmi měkkým sušícím způsobem na konečnou vlhkost 8-10%. Všechny výrobky  s vysokou přidanou hodnotou jsou lepeny lepidlem třídy trvanlivost D4, což zaručuje maximální ochranu proti pronikání vlhkosti do lepené spáry.


Společnost AGROSPOL LUŽNÁ s.r.o. klade důraz na výběr dřeva, jeho optimalizaci a sušení. Tím dosahuje efektivního výrobního procesu současně s vysokou kvalitou výrobků. Díky propracované technologií výroby, kterou disponuje firma AGROSPOL LUŽNÁ s.r.o., dokáže svým zákazníkům vyrobit požadovaný výrobek dle přání tak, aby vyhovoval a splňoval nejpřísnější normy v oblasti lepení s ohledem a šetrností k životnímu prostředí.


Více než 20 letá historie firmy v oblasti kondenzačního sušení a A-typického lepení, společně s její modernizací a rozvojem, je zárukou životaschopnosti dřevařské firmy v budoucích letech.

 

AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o.

Lužná 247

756 11 Valašská Polanka

Česká republika

KONTAKTUJTE NÁS

+420 603 549 090

+420 603 232 547

agrospolluzna@seznam.cz

 

KE STAŽENÍ

Certifikáty

Dokumenty

Copyright © 2016 AGROSPOL Lužná, s.r.o.
Stránka využívá pouze technicky nezbytné sušenky; marketingové ani statistické nevyužívá.