O zemědělství

Když společnost AGROSPOL LUŽNÁ s.r.o. vznikla v roce 1994 rozpadem zemědělského družstva Valašské Kotáry, převzala firma stavby, zařízení, stroje, zvířata, zaměstnance, ale i závazek zemědělsky hospodařit. Po dvou letech firma zrušila produkci mléka a zaměřila se na chov masného skotu pastevním způsobem.


Jsme certifikovaný ekologický podnik, který hospodaří z celkových 270 ha trvalých travních porostů a 1,3 ha orné půdy větší částí v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Chováme cca 180 ks masného skotu plemene Piemontese, které je v zimním období volně ustájené v kravíně a v letním období je na pastvě.


Krmíme vlastním senem a přidáváme minerální liz – vše podléhá ekologickému režimu. Reprodukci zajišťujeme přirozenou plemenitbou (dva plemenní býci) a naše snaha je, aby telata zůstávala od porodu u své matky a tím bylo zajištěno nejlepšího zdravotního stavu telat. Postupně modernizujeme mechanizační prostředky, které jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí.


Produkujeme zástavový skot (býci i jalovice o váze cca 200 až 300 kg). Ročně až 50 ks.

 

AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o.

Lužná 247

756 11 Valašská Polanka

Česká republika

KONTAKTUJTE NÁS

+420 603 549 090

+420 603 232 547

agrospolluzna@seznam.cz

 

KE STAŽENÍ

Certifikáty

Dokumenty

Copyright © 2016 AGROSPOL Lužná, s.r.o.
Stránka využívá pouze technicky nezbytné sušenky; marketingové ani statistické nevyužívá.